TUR  ENG


ANA SAYFA KİD HAKKINDA TÜZÜK YÖNETİM ETKİNLİKLER İLETİŞİM      

 
Prof.Dr. İlhan TezcanKurucu Üyeler

Prof.Dr. İlhan Tezcan
Prof. Dr. Aydan İkincioğulları
Prof. Dr. Necil Kütükçüler
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Prof. Dr. İsmail Reisli
Doç. Dr. Caner Aytekin
Dr. Çağman Tan (PhD)
Klinik İmmünoloji Derneği 24.03.2014 yılında sekiz kurucu üye ile kurulmuştur.

Derneğimizin amacı; ülkemizde başta primer immün yetmezlikler olmak üzere immün sistemin hastalıklarıyla ilgili alanlarda çalışanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, bu alanlarda araştırmalar yapmak, bilgileri paylaşmak için kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek; ulusal ve uluslararası merkezlerle ilişkiler kurarak bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır.

Ayrıca primer immün yetmezlikler hakkında farkındalığın hem toplumda hem de tıp ortamında artırılması önemli amaçlarımız arasındadır.

Tüm bu çalışmalarla hastaların erken tanı alması ve etkin tedaviye kavuşmaları mümkün olacaktır. Ulusal kayıt sisteminin oluşturulması ve yenidoğan taramalarına ağır kombine immün yetmezlik gibi taramaların da katılması üzerinde çalışılan önemli konulardır.

Primer immün yetmezlikler tıbbın çeşitli disiplinlerini ilgilendiren belirti ve bulgularla karşımıza çıkmakta ve ülkemizde diğer toplumlara göre daha sık olarak saptanmaktadır. Geç tanı alan hastalarımıza etkili tedavi uygulama olasılığı gecikmeler nedeni ile azalmaktadır.

Bu derneğin etkinliği; tıp disiplinleri arasında bir merkezden bu yönden eşgüdümün sağlanması, tanı ve tedavilerin güncel standartlara uygun olarak geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçlarla derneğimizi kuran  arkadaşlarımıza ve üyelerimize özverileri için teşekkür ediyorum. Çeşitli uzmanlık alanlarındaki meslektaşlarımızın bize katılmasını arzu ediyor, bu birlikteliğin önemli başarılar getireceğine inanıyorum.

Saygılarımla,

Prof.Dr. İlhan Tezcan