TUR  ENG


ANA SAYFA HASTA BİLGİLENDİRME SAYFALARI    


Klinik İmmünoloji Bilimi’nin çalışma alanları nelerdir?
Hazırlayan: Prof. Dr. İsmail Reisli

Klinik İmmünoloji Bilimi, immün sistem hücreleri ile ilişkili klinik durumları değerlendiren bir bilim dalıdır.
Primer immün yetmezlik hastalıkları, otoimmün ve allerjik hastalıklar ile bu hastalıkların oluş mekanizmaları, genetik temelleri, teşhis ve tedavi yaklaşımları ile ilgilenir.

 

Bu bağlamda, yeni tanımlanan laboratuvar teknikleri, immünolojik yanıt yolakları ilişkili tedavi yaklaşımları, immünglobulin tedavisi, enzim, sitokin ve monoklonal antikor tedavileri, kök hücre ve organ nakli, gen tedavisi de klinik immünolojinin konuları arasında yer alır. Son yıllarda tanımlanan immün yanıt ve kanser ilişkisi ile immün disregülasyon da klinik immünolojinin yeni bir çalışma alanıdır.