TUR  ENG


ANA SAYFA HASTA BİLGİLENDİRME SAYFALARI    


Primer İmmün Yetmezlik (PİY) hastalıkları hangi yaşlarda ortaya çıkar?
Hazırlayan: Prof. Dr. Hasibe Artaç

Primer immün yetmezlik hastalıkları her yaş grubunda görebilmekle birlikte büyük çoğunluğunun klinik bulguları erken çocukluk çağında başlar. Genel olarak belirtilerin ortaya çıkma yaşı; bir yaş altında %40, 1-5 yaş arasında %40, 5-16 yaş arasında %15 ve erişkin döneminde %5 kadardır. Kök hücre nakli gerektiren ağır bağışıklık sistemi hastalıklarında hastaneye yatış gerektiren enfeksiyonlar yenidoğan döneminden itibaren görülür.

Antikor eksikliği ile seyreden durumlarda ise tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları şeklinde genellikle hayatın ilk 4-6 ayından sonra bulgular başlar. Erişkin döneminde bulgu veren bağışıklık sistemi hastalıkları; tekrarlayan ve zor iyileşen enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar veya kanserler ile kendini gösterebilir.